Looking for commercial partners in Đảo Christmas? List your company on Macro Market.

Đảo Christmas đứng thứ 206 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Đảo Christmas exported $18,5 Hàng triệu and imported $23,3 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $4,77 Hàng triệu.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Đảo Christmas là Phốt phát canxi ($10,7 Hàng triệu), Phân bón có chứa phốt phát ($3,08 Hàng triệu), Phosphinates và phosphonate ($1,5 Hàng triệu), Kính hiển vi ($587 Hàng ngàn) và Máy tính ($332 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($5,29 Hàng triệu), Xe ô tô ($1,61 Hàng triệu), Các cấu trúc sắt ($849 Hàng ngàn), Xe tải giao hàng ($632 Hàng ngàn) và Fork-Thang máy ($531 Hàng ngàn).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đảo Christmas là Malaysia ($12,6 Hàng triệu), New Zealand ($1,48 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($995 Hàng ngàn), Úc ($882 Hàng ngàn) và Ấn Độ ($649 Hàng ngàn). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Úc ($18,2 Hàng triệu), Fiji ($1,44 Hàng triệu), New Zealand ($1,26 Hàng triệu), Canada ($1,13 Hàng triệu) và Singapore ($554 Hàng ngàn).

Đảo Christmas giáp với Malaysia, Timor-LestePapua New Guinea bằng đất và Indonesia bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Đảo Christmas

More on Đảo Christmas from our other sites