Cộng hòa Séc

1,64

Sự phức tạp về kinh tế 9 of 126
1990
2017

$164 tỷ

xuất khẩu 28 of 221
1990
2017

$160 tỷ

nhập khẩu 28 of 221
1990
2017

$36,3 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 39 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Cộng hòa Séc? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Cộng hòa Séc? List your company on Macro Market.

Cộng hòa Séc đứng thứ 28 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 9 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Cộng hòa Séc exported $164 tỷ and imported $160 tỷ, resulting in a positive trade balance of $4,14 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Cộng hòa Séc là $215 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $36,3 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Cộng hòa Séc là Xe ô tô ($20,5 tỷ), Phụ tùng xe ($13,8 tỷ), Máy tính ($6,97 tỷ), Thiết bị phát sóng ($3,62 tỷ) và Văn phòng bộ phận máy ($3,32 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Phụ tùng xe ($9,7 tỷ), Văn phòng bộ phận máy ($6,27 tỷ), Thiết bị phát sóng ($6,07 tỷ), Xe ô tô ($4,62 tỷ) và Máy tính ($4,56 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Cộng hòa Séc là Đức ($51,7 tỷ), Slovakia ($11,1 tỷ), Ba Lan ($8,66 tỷ), Pháp ($8,38 tỷ) và Vương quốc Anh ($7,8 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($42,4 tỷ), Trung Quốc ($19,9 tỷ), Ba Lan ($12,7 tỷ), Slovakia ($7,97 tỷ) và Ý ($6,79 tỷ).

Cộng Hòa Séc giáp với Áo, Đức, Ba LanSlovakia.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Cộng hòa Séc

More on Cộng hòa Séc from our other sites