Đan Mạch

1,24

Sự phức tạp về kinh tế 17 of 214
1980
2016

$84,1 tỷ

xuất khẩu 37 of 221
1980
2016

$84,6 tỷ

nhập khẩu 35 of 221
1980
2016

$49 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 18 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Đan Mạch? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Đan Mạch? List your company on Macro Market.

Đan Mạch đứng thứ 37 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Đan Mạch exported $84,1 tỷ and imported $84,6 tỷ, resulting in a negative trade balance of $455 Hàng triệu. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Đan Mạch là $306 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $49 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Đan Mạch là Thuốc được đóng gói ($9,4 tỷ), Thịt lợn ($2,73 tỷ), Con người hoặc động vật máu ($2,18 tỷ), Tinh Dầu khí ($1,99 tỷ) và Điện Generating Sets ($1,92 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($4,13 tỷ), Thuốc được đóng gói ($2,86 tỷ), Tinh Dầu khí ($2,28 tỷ), Máy tính ($2,05 tỷ) và Dầu thô ($1,19 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đan Mạch là Đức ($11 tỷ), Thụy Điển ($9,7 tỷ), Hoa Kỳ ($7,92 tỷ), Vương quốc Anh ($5,87 tỷ) và Trung Quốc ($4,34 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($18,3 tỷ), Thụy Điển ($10,2 tỷ), Hà Lan ($6,81 tỷ), Trung Quốc ($6,44 tỷ) và Vương quốc Anh ($3,5 tỷ).

Đan Mạch giáp với Đức bằng đất và Vương quốc Anh, Na Uy, Ba LanThụy Điển bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Đan Mạch

More on Đan Mạch from our other sites