Vương quốc Anh

1,53

Sự phức tạp về kinh tế 11 of 126
1980
2017

$395 tỷ

xuất khẩu 10 of 221
1980
2017

$617 tỷ

nhập khẩu 5 of 221
1980
2017

$43,3 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 28 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Vương quốc Anh? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Vương quốc Anh? List your company on Macro Market.

Vương quốc Anh đứng thứ 10 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 11 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Vương quốc Anh exported $395 tỷ and imported $617 tỷ, resulting in a negative trade balance of $222 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Vương quốc Anh là $2,62 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $43,3 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Vương quốc Anh là Xe ô tô ($45 tỷ), Thuốc được đóng gói ($18,4 tỷ), Dầu thô ($17,8 tỷ), Vàng ($16,1 tỷ) và Tua bin khí ($14,6 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($45,5 tỷ), Vàng ($34,3 tỷ), Dầu thô ($19,1 tỷ), Tinh Dầu khí ($18,3 tỷ) và Thuốc được đóng gói ($17,6 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Vương quốc Anh là Hoa Kỳ ($45,2 tỷ), Đức ($38,6 tỷ), Hà Lan ($24,9 tỷ), Pháp ($24,8 tỷ) và Trung Quốc ($21,9 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($90,3 tỷ), Trung Quốc ($58,9 tỷ), Hà Lan ($47 tỷ), Hoa Kỳ ($46,6 tỷ) và Pháp ($36 tỷ).

Vương Quốc Anh giáp với Ireland bằng đất và Bỉ, Đức, Đan Mạch, Pháp, Hà LanNa Uy bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Vương quốc Anh

More on Vương quốc Anh from our other sites