Vương quốc Anh

1,55

Sự phức tạp về kinh tế 8 of 89
1980
2016

$1,01 Hàng tỷ

xuất khẩu 10 of 232
1980
2016

$1,6 Hàng tỷ

nhập khẩu 4 of 232
1980
2016

$42,6 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 14 of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Vương quốc Anh? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Vương quốc Anh? List your company on Macro Market.

Vương quốc Anh đứng thứ 10 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Vương quốc Anh exported $1,01 Hàng tỷ and imported $1,6 Hàng tỷ, resulting in a negative trade balance of $589 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Vương quốc Anh là $2,62 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $42,6 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Vương quốc Anh là Xe ô tô ($48,8 tỷ), Vàng ($28,3 tỷ), Thuốc được đóng gói ($23,8 tỷ), Tua bin khí ($21,8 tỷ) và Không quy định ($18,2 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vàng ($102 tỷ), Xe ô tô ($56,7 tỷ), Không quy định ($26,3 tỷ), Thuốc được đóng gói ($21,2 tỷ) và Tua bin khí ($18,1 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Vương quốc Anh là Hoa Kỳ ($61,6 tỷ), Đức ($43,8 tỷ), Pháp ($26,5 tỷ), Hà Lan ($25,5 tỷ) và Ireland ($22,9 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($94,1 tỷ), Trung Quốc ($55,7 tỷ), Hoa Kỳ ($55,3 tỷ), Hà Lan ($40 tỷ) và Bỉ ($35,4 tỷ).

Vương Quốc Anh giáp với Ireland bằng đất và Bỉ, Đức, Đan Mạch, Pháp, Hà LanNa Uy bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Vương quốc Anh

More on Vương quốc Anh from our other sites