Vương quốc Anh

1,59

Sự phức tạp về kinh tế 8 of 214
1980
2016

$374 tỷ

xuất khẩu 10 of 221
1980
2016

$609 tỷ

nhập khẩu 4 of 221
1980
2016

$42,7 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 25 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Vương quốc Anh? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Vương quốc Anh? List your company on Macro Market.

Vương quốc Anh đứng thứ 10 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Vương quốc Anh exported $374 tỷ and imported $609 tỷ, resulting in a negative trade balance of $235 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Vương quốc Anh là $2,65 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $42,7 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Vương quốc Anh là Xe ô tô ($44,1 tỷ), Thuốc được đóng gói ($19,5 tỷ), Vàng ($14,9 tỷ), Tua bin khí ($13,1 tỷ) và Dầu thô ($12,6 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vàng ($50 tỷ), Xe ô tô ($47,5 tỷ), Thuốc được đóng gói ($19 tỷ), Phụ tùng xe ($15,5 tỷ) và Tinh Dầu khí ($14,6 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Vương quốc Anh là Hoa Kỳ ($52 tỷ), Đức ($35,5 tỷ), Hà Lan ($22,5 tỷ), Pháp ($22,4 tỷ) và Thụy Sĩ ($19 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($88,4 tỷ), Trung Quốc ($59,8 tỷ), Hoa Kỳ ($46 tỷ), Hà Lan ($44,3 tỷ) và Pháp ($35,3 tỷ).

Vương Quốc Anh giáp với Ireland bằng đất và Bỉ, Đức, Đan Mạch, Pháp, Hà LanNa Uy bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Vương quốc Anh

More on Vương quốc Anh from our other sites