Looking for commercial partners in Guyana? List your company on Macro Market.

Guyana đứng thứ 130 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Guyana exported $2,05 tỷ and imported $1,88 tỷ, resulting in a positive trade balance of $173 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Guyana là $3,62 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $8,16 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Guyana là Vàng ($848 Hàng triệu), Railway Cargo Containers ($239 Hàng triệu), Cơm ($232 Hàng triệu), Nhôm Ore ($155 Hàng triệu) và Đường thô ($91,6 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($348 Hàng triệu), Máy móc khai quật ($91,3 Hàng triệu), Xe lớn Xây dựng ($41,8 Hàng triệu), Xe ô tô ($41 Hàng triệu) và Thuốc được đóng gói ($38,4 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Guyana là Canada ($500 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($324 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($204 Hàng triệu), Panama ($157 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($127 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($483 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($471 Hàng triệu), Trung Quốc ($174 Hàng triệu), Suriname ($114 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($51,4 Hàng triệu).

Guyana giáp với Brazil, SurinameVenezuela bằng đất và Trinidad và Tobago bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Guyana

More on Guyana from our other sites