Hồng Kông

1,23

Sự phức tạp về kinh tế 12 of 89
1980
2016

$506 tỷ

xuất khẩu 5 of 120
1980
2016

$498 tỷ

nhập khẩu 7 of 120
1980
2016

$58,6 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 6 of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Hồng Kông? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Hồng Kông? List your company on Macro Market.

Hồng Kông đứng thứ 5 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Hồng Kông exported $506 tỷ and imported $498 tỷ, resulting in a positive trade balance of $7,96 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Hồng Kông là $320 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $58,6 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Hồng Kông là Mạch tích hợp ($96,9 tỷ), Vàng ($53,5 tỷ), Điện thoại ($50,9 tỷ), Thiết bị phát sóng ($23,6 tỷ) và Văn phòng bộ phận máy ($20,4 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Mạch tích hợp ($81,4 tỷ), Điện thoại ($40,5 tỷ), Thiết bị phát sóng ($34,5 tỷ), Vàng ($29,4 tỷ) và Máy tính ($22,2 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hồng Kông là Trung Quốc ($285 tỷ), Hoa Kỳ ($42 tỷ), Ấn Độ ($15,4 tỷ), Sơn mài Nhật ($15,1 tỷ) và Vương quốc Anh ($11,2 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($287 tỷ), Singapore ($41,6 tỷ), Hoa Kỳ ($34,9 tỷ), Sơn mài Nhật ($33,6 tỷ) và Nam Triều Tiên ($32,8 tỷ).

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Hồng Kông

More on Hồng Kông from our other sites