Ireland

1,44

Sự phức tạp về kinh tế 13 of 214
1980
2016

$160 tỷ

xuất khẩu 28 of 221
1980
2016

$74,4 tỷ

nhập khẩu 38 of 221
1980
2016

$71,5 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 8 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Ireland? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Ireland? List your company on Macro Market.

Ireland đứng thứ 28 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Ireland exported $160 tỷ and imported $74,4 tỷ, resulting in a positive trade balance of $86,3 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Ireland là $304 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $71,5 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Ireland là Thuốc được đóng gói ($27,8 tỷ), Nitơ dị vòng hợp chất ($20,6 tỷ), Con người hoặc động vật máu ($16,8 tỷ), Scented Hỗn hợp ($7,5 tỷ) và Sulfonamides ($6,75 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ ($10,2 tỷ), Thuốc được đóng gói ($2,94 tỷ), Xe ô tô ($2,83 tỷ), Máy tính ($2,74 tỷ) và Con người hoặc động vật máu ($2,05 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ireland là Hoa Kỳ ($41,2 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($18,1 tỷ), Vương quốc Anh ($18 tỷ), Đức ($12,7 tỷ) và Thụy Sĩ ($7,81 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($19 tỷ), Hoa Kỳ ($12,3 tỷ), Đức ($7,67 tỷ), Pháp ($6,27 tỷ) và Trung Quốc ($4,24 tỷ).

Ireland giáp với Vương quốc Anh.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Ireland

More on Ireland from our other sites