Ireland

1,31

Sự phức tạp về kinh tế 11 of 89
1980
2016

$128 tỷ

xuất khẩu 27 of 120
1980
2016

$75,2 tỷ

nhập khẩu 31 of 120
1980
2016

$68,9 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 3 of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Ireland? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Ireland? List your company on Macro Market.

Ireland đứng thứ 27 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Ireland exported $128 tỷ and imported $75,2 tỷ, resulting in a positive trade balance of $52,9 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Ireland là $294 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $68,9 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Ireland là Thuốc được đóng gói ($19,7 tỷ), Nitơ dị vòng hợp chất ($14,4 tỷ), Con người hoặc động vật máu ($10,7 tỷ), Scented Hỗn hợp ($8,04 tỷ) và Mạch tích hợp ($6,16 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ ($12,9 tỷ), Thuốc được đóng gói ($2,81 tỷ), Xe ô tô ($2,76 tỷ), Máy tính ($2,53 tỷ) và Con người hoặc động vật máu ($2,04 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ireland là Hoa Kỳ ($33,4 tỷ), Vương quốc Anh ($16,5 tỷ), Bỉ ($16,2 tỷ), Đức ($8,67 tỷ) và Thụy Sĩ ($6,99 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($22,9 tỷ), Hoa Kỳ ($9,6 tỷ), Đức ($6,53 tỷ), Hà Lan ($3,7 tỷ) và Pháp ($3,18 tỷ).

Ireland giáp với Vương quốc Anh.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Ireland

More on Ireland from our other sites