Nam Triều Tiên

1,80

Sự phức tạp về kinh tế 4 of 214
1980
2016

$515 tỷ

xuất khẩu 5 of 221
1980
2016

$398 tỷ

nhập khẩu 9 of 221
1980
2016

$36,5 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 33 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Nam Triều Tiên? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Nam Triều Tiên? List your company on Macro Market.

Nam Triều Tiên đứng thứ 5 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Nam Triều Tiên exported $515 tỷ and imported $398 tỷ, resulting in a positive trade balance of $117 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Nam Triều Tiên là $1,41 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $36,5 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Nam Triều Tiên là Mạch tích hợp ($68,3 tỷ), Xe ô tô ($38,4 tỷ), Tinh Dầu khí ($24,8 tỷ), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($23 tỷ) và Phụ tùng xe ($20,1 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Dầu thô ($40,9 tỷ), Mạch tích hợp ($29,3 tỷ), Gas Dầu khí ($14,4 tỷ), Tinh Dầu khí ($10,8 tỷ) và Xe ô tô ($9,3 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nam Triều Tiên là Trung Quốc ($121 tỷ), Hoa Kỳ ($70,1 tỷ), Việt Nam ($32,6 tỷ), Hồng Kông ($31,6 tỷ) và Sơn mài Nhật ($23,8 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($87,2 tỷ), Sơn mài Nhật ($46,4 tỷ), Hoa Kỳ ($41,9 tỷ), Đức ($19,3 tỷ) và Khác Á ($16,2 tỷ).

Nam Triều Tiên giáp với Bắc Triều Tiên bằng đất và Trung QuốcSơn mài Nhật bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Nam Triều Tiên

More on Nam Triều Tiên from our other sites