Nam Triều Tiên

1,78

Sự phức tạp về kinh tế 6 of 126
1980
2017

$596 tỷ

xuất khẩu 5 of 221
1980
2017

$471 tỷ

nhập khẩu 9 of 221
1980
2017

$38,3 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 36 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Nam Triều Tiên? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Nam Triều Tiên? List your company on Macro Market.

Nam Triều Tiên đứng thứ 5 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 6 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Nam Triều Tiên exported $596 tỷ and imported $471 tỷ, resulting in a positive trade balance of $124 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Nam Triều Tiên là $1,53 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $38,3 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Nam Triều Tiên là Mạch tích hợp ($104 tỷ), Xe ô tô ($40,1 tỷ), Tinh Dầu khí ($32,6 tỷ), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($24,4 tỷ) và Phụ tùng xe ($19,1 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Dầu thô ($56 tỷ), Mạch tích hợp ($38,6 tỷ), Gas Dầu khí ($17,3 tỷ), Photo Lab Thiết bị ($13,7 tỷ) và Bánh than ($13,3 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nam Triều Tiên là Trung Quốc ($149 tỷ), Hoa Kỳ ($69,4 tỷ), Việt Nam ($47,7 tỷ), Hồng Kông ($34,8 tỷ) và Sơn mài Nhật ($26,9 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($98,1 tỷ), Sơn mài Nhật ($54,2 tỷ), Hoa Kỳ ($48,7 tỷ), Đức ($19,7 tỷ) và Khác Á ($18 tỷ).

Nam Triều Tiên giáp với Bắc Triều Tiên bằng đất và Trung QuốcSơn mài Nhật bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Nam Triều Tiên

More on Nam Triều Tiên from our other sites