Lào

-1,25

Sự phức tạp về kinh tế 115 of 126
1984
2017

$2,04 tỷ

xuất khẩu 131 of 221
1984
2017

$1,94 tỷ

nhập khẩu 152 of 221
1984
2017

$7,02 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 127 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Lào? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Lào? List your company on Macro Market.

Lào đứng thứ 131 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 115 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Lào exported $2,04 tỷ and imported $1,94 tỷ, resulting in a positive trade balance of $101 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Lào là $16,9 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $7,02 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Lào là Quặng đồng ($557 Hàng triệu), Cao su ($193 Hàng triệu), Vàng ($155 Hàng triệu), Gỗ thô ($137 Hàng triệu) và Suits Non-Knit nam ($86,4 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Thiết bị phát sóng ($134 Hàng triệu), Xe tải giao hàng ($94,6 Hàng triệu), Các cấu trúc sắt ($90,2 Hàng triệu), Bars Steel khác ($87,8 Hàng triệu) và Tua bin thủy lực ($85,6 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Lào là Trung Quốc ($1,18 tỷ), Ấn Độ ($242 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($146 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($90,6 Hàng triệu) và Đức ($89,5 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,34 tỷ), Sơn mài Nhật ($112 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($92,1 Hàng triệu), Áo ($54,4 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($41,3 Hàng triệu).

Lào giáp với Trung Quốc, Campuchia, Miến Điện, Thái LanViệt Nam.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Lào

More on Lào from our other sites