Montenegro

$506 Hàng triệu

xuất khẩu 160 of 221
1997
2017

$2,76 tỷ

nhập khẩu 146 of 221
1997
2017

$19,4 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 70 of 214
1997
2017
Looking for commercial partners in Montenegro? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Montenegro? List your company on Macro Market.

Montenegro đứng thứ 160 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Montenegro exported $506 Hàng triệu and imported $2,76 tỷ, resulting in a negative trade balance of $2,26 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Montenegro là $4,84 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $19,4 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Montenegro là Nhôm Ore ($88,6 Hàng triệu), Liệu nhôm ($83,2 Hàng triệu), Special Purpose Tàu ($33,3 Hàng triệu), Xe ô tô ($24,8 Hàng triệu) và Thuốc được đóng gói ($19 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($176 Hàng triệu), Xe ô tô ($133 Hàng triệu), Transformers điện ($66,3 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($64,7 Hàng triệu) và Thiết bị phát sóng ($58,5 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Montenegro là Serbia ($65,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($58 Hàng triệu), Bosnia và Herzegovina ($54,6 Hàng triệu), Hồng Kông ($36,9 Hàng triệu) và Hungary ($36,2 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Serbia ($678 Hàng triệu), Trung Quốc ($283 Hàng triệu), Đức ($203 Hàng triệu), Bosnia và Herzegovina ($198 Hàng triệu) và Ý ($189 Hàng triệu).

Montenegro giáp với Albania, Bosnia và Herzegovina, Croatia, KosovoSerbia bằng đất và Ý bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Montenegro

More on Montenegro from our other sites