Malaysia

1,03

Sự phức tạp về kinh tế 14 of 89
1980
2016

$184 tỷ

xuất khẩu 20 of 120
1980
2016

$156 tỷ

nhập khẩu 23 of 120
1980
2016

$27,7 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 28 of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Malaysia? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Malaysia? List your company on Macro Market.

Malaysia đứng thứ 20 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Malaysia exported $184 tỷ and imported $156 tỷ, resulting in a positive trade balance of $27,4 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Malaysia là $296 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $27,7 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Malaysia là Mạch tích hợp ($25,6 tỷ), Tinh Dầu khí ($10,9 tỷ), Dầu cọ ($8,94 tỷ), Thiết bị bán dẫn ($7,98 tỷ) và Máy tính ($7,71 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Mạch tích hợp ($18,5 tỷ), Tinh Dầu khí ($11,4 tỷ), Thiết bị bán dẫn ($3,29 tỷ), Dầu thô ($2,82 tỷ) và Máy tính ($2,79 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia là Singapore ($27,6 tỷ), Trung Quốc ($23,8 tỷ), Hoa Kỳ ($19,4 tỷ), Sơn mài Nhật ($15,3 tỷ) và Thái Lan ($10,6 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($37,7 tỷ), Singapore ($35 tỷ), Sơn mài Nhật ($12,1 tỷ), Hoa Kỳ ($11,8 tỷ) và Nam Triều Tiên ($7,53 tỷ).

Malaysia giáp với Brunei, IndonesiaThái Lan bằng đất và Philippines, SingaporeViệt Nam bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Malaysia

More on Malaysia from our other sites