Malaysia

0,87

Sự phức tạp về kinh tế 28 of 214
1980
2016

$250 tỷ

xuất khẩu 18 of 221
1980
2016

$167 tỷ

nhập khẩu 26 of 221
1980
2016

$27,7 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 44 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Malaysia? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Malaysia? List your company on Macro Market.

Malaysia đứng thứ 18 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Malaysia exported $250 tỷ and imported $167 tỷ, resulting in a positive trade balance of $83 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Malaysia là $296 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $27,7 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Malaysia là Mạch tích hợp ($57,2 tỷ), Tinh Dầu khí ($13,2 tỷ), Điện thoại ($11,9 tỷ), Thiết bị bán dẫn ($11,7 tỷ) và Dầu cọ ($9,4 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Mạch tích hợp ($23,4 tỷ), Tinh Dầu khí ($11,4 tỷ), Dầu thô ($3,49 tỷ), Thiết bị bán dẫn ($3,26 tỷ) và Máy tính ($2,71 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia là Trung Quốc ($37,3 tỷ), Hoa Kỳ ($35,3 tỷ), Singapore ($31,1 tỷ), Sơn mài Nhật ($16,1 tỷ) và Hồng Kông ($15,3 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($35,1 tỷ), Singapore ($18,8 tỷ), Hoa Kỳ ($13,2 tỷ), Sơn mài Nhật ($12,7 tỷ) và Thái Lan ($10,3 tỷ).

Malaysia giáp với Brunei, IndonesiaThái Lan bằng đất và Philippines, SingaporeViệt Nam bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Malaysia

More on Malaysia from our other sites