Niger

$1,24 tỷ

xuất khẩu 140 of 221
1980
2016

$1,74 tỷ

nhập khẩu 159 of 221
1980
2016

$986

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 180 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Niger? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Niger? List your company on Macro Market.

Niger đứng thứ 140 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Niger exported $1,24 tỷ and imported $1,74 tỷ, resulting in a negative trade balance of $497 Hàng triệu. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Niger là $7,53 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $986

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Niger là Hóa chất phóng xạ ($329 Hàng triệu), Vàng ($188 Hàng triệu), Cơm ($134 Hàng triệu), Dầu cọ ($129 Hàng triệu) và Tinh Dầu khí ($121 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Các bộ phận máy bay ($175 Hàng triệu), Cơm ($120 Hàng triệu), Xe ô tô ($74 Hàng triệu), Dầu cọ ($63,8 Hàng triệu) và Xe tải giao hàng ($56,4 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Niger là Pháp ($250 Hàng triệu), Trung Quốc ($166 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($166 Hàng triệu), Thái Lan ($107 Hàng triệu) và Malaysia ($103 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($332 Hàng triệu), Trung Quốc ($276 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($154 Hàng triệu), Nigeria ($88,2 Hàng triệu) và Ấn Độ ($87,9 Hàng triệu).

Niger giáp với Benin, Burkina Faso, Algeria, Libya, Mali, NigeriaCá hồng.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Niger

More on Niger from our other sites