Looking for commercial partners in Niger? List your company on Macro Market.

Niger đứng thứ 98 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Niger exported $926 Hàng triệu and imported $1,86 tỷ, resulting in a negative trade balance of $928 Hàng triệu.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Niger là Uranium và Thorium Ore ($298 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($150 Hàng triệu), Cơm ($134 Hàng triệu), Dầu cọ ($129 Hàng triệu) và Vàng ($35,4 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Các bộ phận máy bay ($368 Hàng triệu), Cơm ($152 Hàng triệu), Dầu cọ ($77,2 Hàng triệu), Xi măng ($69,6 Hàng triệu) và Xe ô tô ($58,4 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Niger là Pháp ($289 Hàng triệu), Thái Lan ($107 Hàng triệu), Malaysia ($103 Hàng triệu), Nigeria ($87,7 Hàng triệu) và Mali ($52,2 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($142 Hàng triệu), Trung Quốc ($100 Hàng triệu), Ấn Độ ($81,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($66,3 Hàng triệu) và Ghana ($61,9 Hàng triệu).

Niger giáp với Benin, Burkina Faso, Algeria, Libya, Mali, NigeriaCá hồng.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Niger

More on Niger from our other sites