New Zealand

0,37

Sự phức tạp về kinh tế 47 of 214
1980
2016

$35,1 tỷ

xuất khẩu 54 of 221
1980
2016

$35,4 tỷ

nhập khẩu 56 of 221
1980
2016

$38,6 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 28 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in New Zealand? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in New Zealand? List your company on Macro Market.

New Zealand đứng thứ 54 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, New Zealand exported $35,1 tỷ and imported $35,4 tỷ, resulting in a negative trade balance of $366 Hàng triệu. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của New Zealand là $184 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $38,6 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của New Zealand là Sữa tập trung ($4,17 tỷ), Cừu và dê thịt ($1,93 tỷ), Gỗ thô ($1,85 tỷ), Đông lạnh bò thịt ($1,76 tỷ) và ($1,74 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($3,29 tỷ), Dầu thô ($1,6 tỷ), Tinh Dầu khí ($1,15 tỷ), Xe tải giao hàng ($1,08 tỷ) và Máy tính ($901 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand là Trung Quốc ($6,68 tỷ), Úc ($5,69 tỷ), Hoa Kỳ ($3,83 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,26 tỷ) và Vương quốc Anh ($1,08 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($7,14 tỷ), Úc ($4,54 tỷ), Hoa Kỳ ($3,91 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,51 tỷ) và Đức ($1,64 tỷ).

New Zealand là một hòn đảo và giáp với Úc, Fiji, Đảo NorfolkXe nhẹ có hai bánh ở ấn độ bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của New Zealand

More on New Zealand from our other sites