Looking for commercial partners in Oman? List your company on Macro Market.

Oman đứng thứ 61 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Oman exported $27,1 tỷ and imported $28 tỷ, resulting in a negative trade balance of $963 Hàng triệu. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Oman là $66,3 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $15 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Oman là Dầu thô ($12,8 tỷ), Gas Dầu khí ($2,65 tỷ), Tinh Dầu khí ($2,21 tỷ), Liệu nhôm ($585 Hàng triệu) và Hydrocarbons Cyclic ($576 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($3,17 tỷ), Tinh Dầu khí ($2,12 tỷ), Vàng ($600 Hàng triệu), Xe tải giao hàng ($529 Hàng triệu) và Van ($404 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Oman là Trung Quốc ($10,8 tỷ), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($2,59 tỷ), Nam Triều Tiên ($2,19 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,59 tỷ) và Ấn Độ ($1,22 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($10,6 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,59 tỷ), Trung Quốc ($1,57 tỷ), Hoa Kỳ ($1,43 tỷ) và Ấn Độ ($1,36 tỷ).

Oman giáp với các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Saudi ArabiaYemen bằng đất và IranPakistan bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Oman

More on Oman from our other sites