Panama

0,44

Sự phức tạp về kinh tế 44 of 214
1980
2016

$8,8 tỷ

xuất khẩu 86 of 221
1980
2016

$27,8 tỷ

nhập khẩu 64 of 221
1980
2016

$23 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 57 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Panama? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Panama? List your company on Macro Market.

Panama đứng thứ 86 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Panama exported $8,8 tỷ and imported $27,8 tỷ, resulting in a negative trade balance of $19 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Panama là $55,2 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $23 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Panama là Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($860 Hàng triệu), Sulfonamides ($846 Hàng triệu), Oxygen hợp chất Amino ($812 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($723 Hàng triệu) và Tinh Dầu khí ($329 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($7,29 tỷ), Tinh Dầu khí ($2,29 tỷ), Dầu thô ($1,94 tỷ), Thuốc được đóng gói ($1,13 tỷ) và Sulfonamides ($864 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Panama là Hoa Kỳ ($2,11 tỷ), Venezuela ($602 Hàng triệu), Ecuador ($595 Hàng triệu), Guatemala ($545 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($383 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($5,64 tỷ), Trung Quốc ($5,09 tỷ), Hoa Kỳ ($3,65 tỷ), Colombia ($1,92 tỷ) và Singapore ($1,82 tỷ).

Panama giáp với Costa RicaColombia bằng đất và ColombiaEcuador bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Panama

More on Panama from our other sites