Panama

0,58

Sự phức tạp về kinh tế 24 of 89
1980
2016

$25,4 tỷ

xuất khẩu 83 of 232
1980
2016

$74,6 tỷ

nhập khẩu 60 of 232
1980
2016

$23 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 37 of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Panama? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Panama? List your company on Macro Market.

Panama đứng thứ 83 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Panama exported $25,4 tỷ and imported $74,6 tỷ, resulting in a negative trade balance of $49,1 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Panama là $55,2 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $23 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Panama là Thuốc được đóng gói ($1,53 tỷ), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($855 Hàng triệu), Sulfonamides ($846 Hàng triệu), Oxygen hợp chất Amino ($812 Hàng triệu) và Tinh Dầu khí ($372 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($7,29 tỷ), Tinh Dầu khí ($3,95 tỷ), Không quy định ($3,61 tỷ), Dầu thô ($1,95 tỷ) và Thuốc được đóng gói ($1,5 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Panama là Hoa Kỳ ($2,31 tỷ), Colombia ($1,06 tỷ), Costa Rica ($752 Hàng triệu), Venezuela ($602 Hàng triệu) và Cộng hòa Dominica ($541 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($6,34 tỷ), Hoa Kỳ ($6,12 tỷ), Sơn mài Nhật ($5,66 tỷ), Singapore ($4,91 tỷ) và Colombia ($1,91 tỷ).

Panama giáp với Costa RicaColombia bằng đất và ColombiaEcuador bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Panama

More on Panama from our other sites