Looking for commercial partners in Bắc Triều Tiên? List your company on Macro Market.

Bắc Triều Tiên đứng thứ 134 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Bắc Triều Tiên exported $1,74 tỷ and imported $3,42 tỷ, resulting in a negative trade balance of $1,69 tỷ.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Bắc Triều Tiên là Bánh than ($367 Hàng triệu), Áo khoác của Non-Knit Men ($139 Hàng triệu), Nhuyễn thể ($137 Hàng triệu), Áo khoác của Non-Knit Phụ nữ ($128 Hàng triệu) và Suits Non-Knit nam ($105 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi ($200 Hàng triệu), Dầu đậu nành ($110 Hàng triệu), Thiết bị phát sóng ($83,8 Hàng triệu), Hiển thị video ($79,8 Hàng triệu) và Ánh sáng cao su vải dệt kim ($72,3 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc ($1,58 tỷ), Pakistan ($27,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($25 Hàng triệu), Ghana ($11,4 Hàng triệu) và Mali ($9,8 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($3,23 tỷ), Nga ($74,1 Hàng triệu), Ấn Độ ($59,1 Hàng triệu), Peru ($9,7 Hàng triệu) và Honduras ($8,81 Hàng triệu).

Bắc Triều Tiên giáp với Trung Quốc, Nam Triều TiênNga bằng đất và Sơn mài Nhật bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Bắc Triều Tiên

More on Bắc Triều Tiên from our other sites