Looking for commercial partners in Bắc Triều Tiên? List your company on Macro Market.

Bắc Triều Tiên đứng thứ 126 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Bắc Triều Tiên exported $2,64 tỷ and imported $3,14 tỷ, resulting in a negative trade balance of $494 Hàng triệu.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Bắc Triều Tiên là Bánh than ($1,06 tỷ), Áo khoác của Non-Knit Men ($143 Hàng triệu), Nhuyễn thể ($141 Hàng triệu), Áo khoác của Non-Knit Phụ nữ ($124 Hàng triệu) và Suits Non-Knit nam ($95,2 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tổng hợp sợi Filament vải dệt thoi ($164 Hàng triệu), Xe tải giao hàng ($147 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($117 Hàng triệu), Dầu đậu nành ($75,1 Hàng triệu) và Bánh than ($68,5 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc ($2,3 tỷ), Ấn Độ ($65,9 Hàng triệu), Philippines ($49,6 Hàng triệu), Pakistan ($27,5 Hàng triệu) và Khác Á ($11,3 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,84 tỷ), Nga ($68 Hàng triệu), Ấn Độ ($54,1 Hàng triệu), Thái Lan ($46,8 Hàng triệu) và Philippines ($34,8 Hàng triệu).

Bắc Triều Tiên giáp với Trung Quốc, Nam Triều TiênNga bằng đất và Sơn mài Nhật bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Bắc Triều Tiên

More on Bắc Triều Tiên from our other sites