Palestine

$985 Hàng triệu

xuất khẩu 146 of 221
1994
2016

$4,83 tỷ

nhập khẩu 129 of 221
1994
2016

$5,02 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 132 of 184
1994
2016
Looking for commercial partners in Palestine? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Palestine? List your company on Macro Market.

Palestine đứng thứ 146 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2015, Palestine exported $985 Hàng triệu and imported $4,83 tỷ, resulting in a negative trade balance of $3,84 tỷ. Trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa của Palestine là $12,7 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $5,02 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Palestine là Tòa nhà đá ($165 Hàng triệu), Đồ nội thất khác ($50,9 Hàng triệu), Nắp nhựa ($45,2 Hàng triệu), Thuốc lá cán ($37,9 Hàng triệu) và Dệt may Da giày ($36,7 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($479 Hàng triệu), Điện ($432 Hàng triệu), Xe ô tô ($191 Hàng triệu), Xi măng ($157 Hàng triệu) và Thực phẩm động vật ($132 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Palestine là Israel ($803 Hàng triệu), Jordan ($83,3 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($18,7 Hàng triệu), Saudi Arabia ($15,1 Hàng triệu) và Qatar ($10,2 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Israel ($2,86 tỷ), Trung Quốc ($258 Hàng triệu), Gà tây ($257 Hàng triệu), Jordan ($165 Hàng triệu) và Ai Cập ($121 Hàng triệu).

Palestine giáp với Ai Cập, IsraelJordan.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Palestine

More on Palestine from our other sites