Palestine

$951 Hàng triệu

xuất khẩu 151 of 221
1994
2016

$4,95 tỷ

nhập khẩu 123 of 221
1994
2016

$5,08 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 134 of 214
1994
2016
Looking for commercial partners in Palestine? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Palestine? List your company on Macro Market.

Palestine đứng thứ 151 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Palestine exported $951 Hàng triệu and imported $4,95 tỷ, resulting in a negative trade balance of $4 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Palestine là $13,4 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $5,08 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Palestine là Tòa nhà đá ($166 Hàng triệu), Đồ nội thất khác ($52,2 Hàng triệu), Nắp nhựa ($47,5 Hàng triệu), Tinh khiết Olive Oil ($35,4 Hàng triệu) và Thuốc lá cán ($34,5 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Điện ($498 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($366 Hàng triệu), Xe ô tô ($199 Hàng triệu), Xi măng ($182 Hàng triệu) và Thực phẩm động vật ($145 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Palestine là Israel ($770 Hàng triệu), Jordan ($67 Hàng triệu), Saudi Arabia ($19,9 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($18,3 Hàng triệu) và Qatar ($10 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Israel ($2,93 tỷ), Gà tây ($309 Hàng triệu), Trung Quốc ($282 Hàng triệu), Jordan ($173 Hàng triệu) và Đức ($128 Hàng triệu).

Palestine giáp với Ai Cập, IsraelJordan.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Palestine

More on Palestine from our other sites