Looking for commercial partners in Palestine? List your company on Macro Market.

Palestine đứng thứ 155 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Palestine exported $1,98 tỷ and imported $11 tỷ, resulting in a negative trade balance of $8,99 tỷ.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Palestine là Tòa nhà đá ($182 Hàng triệu), Đồ nội thất khác ($52,6 Hàng triệu), Nắp nhựa ($47,6 Hàng triệu), Tinh khiết Olive Oil ($46,9 Hàng triệu) và Thuốc lá cán ($34,5 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Điện ($536 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($364 Hàng triệu), Xe ô tô ($259 Hàng triệu), Xi măng ($207 Hàng triệu) và Thực phẩm động vật ($139 Hàng triệu).

Palestine giáp với Ai Cập, IsraelJordan.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Palestine

More on Palestine from our other sites