Singapore

1,72

Sự phức tạp về kinh tế 6 of 214
1980
2016

$208 tỷ

xuất khẩu 20 of 221
1980
2016

$279 tỷ

nhập khẩu 16 of 221
1980
2016

$87,8 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 4 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Singapore? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Singapore? List your company on Macro Market.

Singapore đứng thứ 20 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Singapore exported $208 tỷ and imported $279 tỷ, resulting in a negative trade balance of $71,1 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Singapore là $296 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $87,8 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Singapore là Tinh Dầu khí ($32,5 tỷ), Mạch tích hợp ($27,2 tỷ), Máy tính ($8,14 tỷ), Oxygen hợp chất Amino ($6,91 tỷ) và Thuốc được đóng gói ($6,03 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Mạch tích hợp ($49,3 tỷ), Tinh Dầu khí ($31,9 tỷ), Dầu thô ($13,9 tỷ), Tua bin khí ($7,05 tỷ) và Máy tính ($6,45 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Singapore là Trung Quốc ($29,3 tỷ), Malaysia ($18,8 tỷ), Hoa Kỳ ($16,1 tỷ), Indonesia ($15,1 tỷ) và Hồng Kông ($13,8 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($41,4 tỷ), Malaysia ($31,1 tỷ), Hoa Kỳ ($29 tỷ), Khác Á ($22,1 tỷ) và Sơn mài Nhật ($19,1 tỷ).

Singapore là một hòn đảo và giáp với IndonesiaMalaysia bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Singapore

More on Singapore from our other sites