Singapore

2,13

Sự phức tạp về kinh tế 3 of 89
1980
2016

$315 tỷ

xuất khẩu 14 of 120
1980
2016

$259 tỷ

nhập khẩu 17 of 120
1980
2016

$87,9 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 1 of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Singapore? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Singapore? List your company on Macro Market.

Singapore đứng thứ 14 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Singapore exported $315 tỷ and imported $259 tỷ, resulting in a positive trade balance of $55,4 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Singapore là $296 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $87,9 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Singapore là Mạch tích hợp ($65,5 tỷ), Tinh Dầu khí ($35,5 tỷ), Không quy định ($15,9 tỷ), Máy tính ($9,7 tỷ) và Thiết bị bán dẫn ($8,68 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Mạch tích hợp ($36,4 tỷ), Tinh Dầu khí ($31,5 tỷ), Dầu thô ($15,1 tỷ), Tua bin khí ($7,37 tỷ) và Máy tính ($6,24 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Singapore là Trung Quốc ($42,9 tỷ), Hồng Kông ($41,6 tỷ), Malaysia ($35 tỷ), Indonesia ($25,8 tỷ) và Hoa Kỳ ($22,6 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($44,5 tỷ), Malaysia ($27,6 tỷ), Hoa Kỳ ($26,7 tỷ), Sơn mài Nhật ($19,8 tỷ) và Nam Triều Tiên ($12,5 tỷ).

Singapore là một hòn đảo và giáp với IndonesiaMalaysia bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Singapore

More on Singapore from our other sites