Looking for commercial partners in Đi? List your company on Macro Market.

Đi đứng thứ 100 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Đi exported $714 Hàng triệu and imported $1,71 tỷ, resulting in a negative trade balance of $998 Hàng triệu.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Đi là Phốt phát canxi ($81,2 Hàng triệu), Nắp nhựa ($70,9 Hàng triệu), Xi măng ($53,5 Hàng triệu), Bông thô ($50,9 Hàng triệu) và Mỹ phẩm ($46,7 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($198 Hàng triệu), Cần cẩu ($91,7 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($82,7 Hàng triệu), Xe ô tô ($56,4 Hàng triệu) và Polyme Ethylene ($54,3 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đi là Benin ($126 Hàng triệu), Burkina Faso ($114 Hàng triệu), Ấn Độ ($55 Hàng triệu), Mali ($52 Hàng triệu) và Niger ($50,4 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,92 tỷ), Bỉ ($1,15 tỷ), Hà Lan ($878 Hàng triệu), Ấn Độ ($429 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($356 Hàng triệu).

Đi giáp với Benin, Burkina FasoGhana bằng đất và Ghana bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Đi

More on Đi from our other sites