Timor-Leste

$58,7 Hàng triệu

xuất khẩu 192 of 221
1999
2016

$539 Hàng triệu

nhập khẩu 179 of 221
1999
2016

$2,14 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 160 of 214
1999
2016
Looking for commercial partners in Timor-Leste? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Timor-Leste? List your company on Macro Market.

Timor-Leste đứng thứ 192 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Timor-Leste exported $58,7 Hàng triệu and imported $539 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $480 Hàng triệu. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Timor-Leste là $1,78 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $2,14 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Timor-Leste là Dầu thô ($36,8 Hàng triệu), Cà phê ($16,8 Hàng triệu), Sử dụng Quần áo ($450 Hàng ngàn), Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ ($372 Hàng ngàn) và Mỳ ống ($371 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe tải giao hàng ($20,5 Hàng triệu), Xe ô tô ($20,4 Hàng triệu), Xi măng ($18,4 Hàng triệu), Thuốc lá cán ($18,3 Hàng triệu) và Xe lớn Xây dựng ($18 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Timor-Leste là Thái Lan ($33,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($5,32 Hàng triệu), Singapore ($4,16 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($3,07 Hàng triệu) và Canada ($2,31 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($225 Hàng triệu), Trung Quốc ($164 Hàng triệu), Singapore ($41,6 Hàng triệu), Úc ($25 Hàng triệu) và Thái Lan ($14,9 Hàng triệu).

Timor-Leste giáp với Indonesia bằng đất và Úc bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Timor-Leste

More on Timor-Leste from our other sites