Timor-Leste

$306 Hàng triệu

xuất khẩu 170 of 221
1999
2016

$310 Hàng triệu

nhập khẩu 189 of 221
1999
2016

$2,4 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 155 of 184
1999
2016
Looking for commercial partners in Timor-Leste? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Timor-Leste? List your company on Macro Market.

Timor-Leste đứng thứ 170 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2015, Timor-Leste exported $306 Hàng triệu and imported $310 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $3,47 Hàng triệu. Trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa của Timor-Leste là $1,44 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $2,4 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Timor-Leste là Dầu thô ($283 Hàng triệu), Cà phê ($11,7 Hàng triệu), Gas Dầu khí ($6,46 Hàng triệu), Mỳ ống ($694 Hàng ngàn) và Mạch tích hợp ($624 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($38,4 Hàng triệu), Sử dụng Quần áo ($15,3 Hàng triệu), Đường thô ($14,2 Hàng triệu), Xe ô tô ($10,5 Hàng triệu) và Điện Generating Sets ($10 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Timor-Leste là Singapore ($268 Hàng triệu), Thái Lan ($17 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,97 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($3,21 Hàng triệu) và Canada ($2,13 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($105 Hàng triệu), Singapore ($66,1 Hàng triệu), Malaysia ($29,7 Hàng triệu), Thái Lan ($27 Hàng triệu) và Úc ($18,4 Hàng triệu).

Timor-Leste giáp với Indonesia bằng đất và Úc bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Timor-Leste

More on Timor-Leste from our other sites