Hoa Kỳ

1,55

Sự phức tạp về kinh tế 7 of 89
1980
2016

$1,42 Hàng tỷ

xuất khẩu 2 of 120
1980
2016

$2,21 Hàng tỷ

nhập khẩu 1 of 120
1980
2016

$57,5 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 7 of 89
1990
2016
Looking for commercial partners in Hoa Kỳ? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Hoa Kỳ? List your company on Macro Market.

Hoa Kỳ đứng thứ 2 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Hoa Kỳ exported $1,42 Hàng tỷ and imported $2,21 Hàng tỷ, resulting in a negative trade balance of $783 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ là $18,6 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $57,5 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ là Không quy định ($157 tỷ), Tinh Dầu khí ($61,9 tỷ), Xe ô tô ($53,6 tỷ), Phụ tùng xe ($43 tỷ) và Mạch tích hợp ($31,9 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($173 tỷ), Dầu thô ($108 tỷ), Máy tính ($84,8 tỷ), Không quy định ($84,8 tỷ) và Thuốc được đóng gói ($67,5 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ là Canada ($266 tỷ), Mexico ($229 tỷ), Trung Quốc ($115 tỷ), Sơn mài Nhật ($63,2 tỷ) và Vương quốc Anh ($55,3 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($385 tỷ), Mexico ($302 tỷ), Canada ($296 tỷ), Sơn mài Nhật ($130 tỷ) và Đức ($118 tỷ).

Hoa Kỳ giáp với CanadaMexico bằng đất và Bahamas bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Hoa Kỳ

More on Hoa Kỳ from our other sites