Hoa Kỳ

1,58

Sự phức tạp về kinh tế 9 of 214
1980
2016

$1,32 Hàng tỷ

xuất khẩu 2 of 221
1980
2016

$2,12 Hàng tỷ

nhập khẩu 1 of 221
1980
2016

$57,6 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 13 of 214
1990
2016
Looking for commercial partners in Hoa Kỳ? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Hoa Kỳ? List your company on Macro Market.

Hoa Kỳ đứng thứ 2 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2016, Hoa Kỳ exported $1,32 Hàng tỷ and imported $2,12 Hàng tỷ, resulting in a negative trade balance of $791 tỷ. Trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ là $18,6 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $57,6 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ là Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ ($59,2 tỷ), Tinh Dầu khí ($57,3 tỷ), Xe ô tô ($55,1 tỷ), Tua bin khí ($45,8 tỷ) và Mạch tích hợp ($38,3 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($172 tỷ), Dầu thô ($99 tỷ), Máy tính ($86,5 tỷ), Thuốc được đóng gói ($68,1 tỷ) và Phụ tùng xe ($66,9 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ là Canada ($207 tỷ), Mexico ($179 tỷ), Trung Quốc ($122 tỷ), Sơn mài Nhật ($65,5 tỷ) và Đức ($60,2 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($436 tỷ), Mexico ($289 tỷ), Canada ($268 tỷ), Sơn mài Nhật ($129 tỷ) và Đức ($113 tỷ).

Hoa Kỳ giáp với CanadaMexico bằng đất và Bahamas bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Hoa Kỳ

More on Hoa Kỳ from our other sites