Looking to buy or sell Đậu nành? List your company on Macro Market.

Đậu nành sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 44 and the 978 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đậu nành là Brazil ($25,9 tỷ), Hoa Kỳ ($22 tỷ), Argentina ($2,82 tỷ), Paraguay ($2,19 tỷ) và Canada ($1,91 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($36,6 tỷ), Mexico ($1,72 tỷ), Hà Lan ($1,6 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,41 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,31 tỷ).

Đậu nành là xuất khẩu lớn nhất của BrazilParaguay.

Đậu nành còn được biết là đậu nành, đậu nành.

Đậu nành có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Đậu nành Trade

More on Đậu nành from our other sites