Looking to buy or sell Đậu nành? List your company on Macro Market.

Đậu nành sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 50 and the 1129 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đậu nành là Hoa Kỳ ($22,8 tỷ), Brazil ($19,4 tỷ), Argentina ($3,3 tỷ), Canada ($1,91 tỷ) và Paraguay ($1,8 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($32,1 tỷ), Mexico ($1,6 tỷ), Hà Lan ($1,58 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,46 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,2 tỷ).

Đậu nành là xuất khẩu lớn nhất của Brazil.

Đậu nành còn được biết là đậu nành, đậu nành.

Đậu nành có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Đậu nành Trade

More on Đậu nành from our other sites