Hạt cải dầu

$9,3 tỷ

xuất khẩu 316 of 1238
1995
2016

0,121

Độ phức tạp của sản phẩm 622 of 1238
1995
2016

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hạt cải dầu? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hạt cải dầu? List your company on Macro Market.

Hạt cải dầu sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 316 and the 622 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hạt cải dầu là Canada ($4,23 tỷ), Pháp ($1,04 tỷ), Úc ($745 Hàng triệu), Romania ($629 Hàng triệu) và Ukraina ($348 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,17 tỷ), Trung Quốc ($1,5 tỷ), Sơn mài Nhật ($960 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($958 Hàng triệu) và Mexico ($605 Hàng triệu).

Hạt cải dầu còn được biết là thứ cải hột.

Hạt cải dầu có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hạt cải dầu Trade

More on Hạt cải dầu from our other sites