Hạt dầu khác

$2,61 tỷ

xuất khẩu 604 of 1241
1995
2016

-1,938

Độ phức tạp của sản phẩm 1186 of 1241
1995
2016

MMR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ETH

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hạt dầu khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hạt dầu khác? List your company on Macro Market.

Hạt dầu khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 604 and the 1187 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hạt dầu khác là Ấn Độ ($428 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($203 Hàng triệu), Canada ($201 Hàng triệu), Trung Quốc ($180 Hàng triệu) và Miến Điện ($175 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,02 tỷ), Hoa Kỳ ($346 Hàng triệu), Gà tây ($288 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($251 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($250 Hàng triệu).

Hạt dầu khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hạt dầu khác Trade

More on Hạt dầu khác from our other sites