Looking to buy or sell Đường khác? List your company on Macro Market.

Đường khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 425 and the 762 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đường khác là Hoa Kỳ ($1,23 tỷ), Trung Quốc ($761 Hàng triệu), Canada ($395 Hàng triệu), Đức ($388 Hàng triệu) và Hà Lan ($377 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($621 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($556 Hàng triệu), Đức ($500 Hàng triệu), Hà Lan ($381 Hàng triệu) và Philippines ($286 Hàng triệu).

Đường khác còn được biết là caramel, mật ong, cây phong, cây thùa, fructose cao, ngô, stevia, mật hoa.

Đường khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Đường khác Trade

More on Đường khác from our other sites