Looking to buy or sell Sôcôla? List your company on Macro Market.

Sôcôla sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 110 and the 546 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sôcôla là Đức ($4,49 tỷ), Bỉ ($2,91 tỷ), Hà Lan ($1,85 tỷ), Ý ($1,63 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,58 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,66 tỷ), Đức ($2,36 tỷ), Pháp ($2,1 tỷ), Vương quốc Anh ($1,94 tỷ) và Hà Lan ($1,22 tỷ).

Sôcôla còn được biết là ca cao.

Sôcôla có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Sôcôla Trade

More on Sôcôla from our other sites