Thực phẩm động vật

$24,7 tỷ

xuất khẩu 127 of 1238
1995
2016

-0,079

Độ phức tạp của sản phẩm 700 of 1238
1995
2016

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thực phẩm động vật? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thực phẩm động vật? List your company on Macro Market.

Thực phẩm động vật sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 127 and the 700 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thực phẩm động vật là Hoa Kỳ ($2,99 tỷ), Hà Lan ($2,72 tỷ), Đức ($2,39 tỷ), Pháp ($2,23 tỷ) và Trung Quốc ($1,32 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,82 tỷ), Hoa Kỳ ($1,3 tỷ), Vương quốc Anh ($1,2 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,17 tỷ) và Hà Lan ($1,09 tỷ).

Thực phẩm động vật còn được biết là chó, mèo, chim, thú cưng.

Thực phẩm động vật có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thực phẩm động vật Trade

More on Thực phẩm động vật from our other sites