Thực phẩm động vật

$22,8 tỷ

xuất khẩu 123 of 1241
1995
2016

-0,331

Độ phức tạp của sản phẩm 765 of 1241
1995
2016

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thực phẩm động vật? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thực phẩm động vật? List your company on Macro Market.

Thực phẩm động vật sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 123 and the 765 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thực phẩm động vật là Hoa Kỳ ($3,16 tỷ), Hà Lan ($2,83 tỷ), Đức ($2,68 tỷ), Pháp ($2,5 tỷ) và Trung Quốc ($1,77 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,21 tỷ), Hoa Kỳ ($1,49 tỷ), Vương quốc Anh ($1,45 tỷ), Pháp ($1,34 tỷ) và Hà Lan ($1,32 tỷ).

Thực phẩm động vật còn được biết là chó, mèo, chim, thú cưng.

Thực phẩm động vật có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thực phẩm động vật Trade

More on Thực phẩm động vật from our other sites