Thuốc lá nguyên liệu

$11,4 tỷ

xuất khẩu 278 of 1232
1995
2017

-1,725

Độ phức tạp của sản phẩm 1163 of 1232
1995
2017

BRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thuốc lá nguyên liệu? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thuốc lá nguyên liệu? List your company on Macro Market.

Thuốc lá nguyên liệu sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 278 and the 1163 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc lá nguyên liệu là Brazil ($1,99 tỷ), Hoa Kỳ ($997 Hàng triệu), Zimbabwe ($977 Hàng triệu), Ấn Độ ($657 Hàng triệu) và Trung Quốc ($654 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($1,36 tỷ), Trung Quốc ($1,21 tỷ), Đức ($792 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($653 Hàng triệu) và Nga ($600 Hàng triệu).

Thuốc lá nguyên liệu là xuất khẩu lớn nhất của ZimbabweMalawi.

Thuốc lá nguyên liệu còn được biết là xì gà, thuốc lá.

Thuốc lá nguyên liệu có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thuốc lá nguyên liệu Trade

More on Thuốc lá nguyên liệu from our other sites