Thuốc lá cán

$24,3 tỷ

xuất khẩu 131 of 1238
1995
2016

-0,709

Độ phức tạp của sản phẩm 915 of 1238
1995
2016

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ITA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thuốc lá cán? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thuốc lá cán? List your company on Macro Market.

Thuốc lá cán sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 131 and the 915 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc lá cán là Đức ($3,71 tỷ), Ba Lan ($2,37 tỷ), Hà Lan ($1,61 tỷ), Nam Triều Tiên ($845 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($832 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($2,11 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,98 tỷ), Pháp ($1,57 tỷ), Hoa Kỳ ($1,31 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,26 tỷ).

Thuốc lá cán còn được biết là xì gà, thuốc lá.

Thuốc lá cán có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thuốc lá cán Trade

More on Thuốc lá cán from our other sites