Thuốc lá cán

$23,4 tỷ

xuất khẩu 145 of 1232
1995
2017

-0,863

Độ phức tạp của sản phẩm 950 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ITA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thuốc lá cán? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thuốc lá cán? List your company on Macro Market.

Thuốc lá cán sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 145 and the 950 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc lá cán là Đức ($3,31 tỷ), Ba Lan ($2,88 tỷ), Hà Lan ($1,58 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,21 tỷ) và Singapore ($1,04 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($2,04 tỷ), Pháp ($1,43 tỷ), Hoa Kỳ ($1,38 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,33 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,33 tỷ).

Thuốc lá cán còn được biết là xì gà, thuốc lá.

Thuốc lá cán có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thuốc lá cán Trade

More on Thuốc lá cán from our other sites