Thuốc lá cán

$21,7 tỷ

xuất khẩu 134 of 1241
1995
2016

-0,805

Độ phức tạp của sản phẩm 924 of 1241
1995
2016

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thuốc lá cán? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thuốc lá cán? List your company on Macro Market.

Thuốc lá cán sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 134 and the 925 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc lá cán là Đức ($3,92 tỷ), Ba Lan ($2,54 tỷ), Hà Lan ($1,8 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,32 tỷ) và Singapore ($1,3 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($3,12 tỷ), Ý ($2,14 tỷ), Pháp ($1,65 tỷ), Hoa Kỳ ($1,31 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,27 tỷ).

Thuốc lá cán còn được biết là xì gà, thuốc lá.

Thuốc lá cán có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thuốc lá cán Trade

More on Thuốc lá cán from our other sites