Xi măng

$7,2 tỷ

xuất khẩu 340 of 1241
1995
2016

-1,386

Độ phức tạp của sản phẩm 1100 of 1241
1995
2016

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ARE

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Xi măng? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Xi măng? List your company on Macro Market.

Xi măng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 340 and the 1101 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xi măng là Trung Quốc ($681 Hàng triệu), Đức ($485 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($477 Hàng triệu), Gà tây ($467 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($381 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,01 tỷ), Sri Lanka ($536 Hàng triệu), Oman ($415 Hàng triệu), Ghana ($389 Hàng triệu) và Pháp ($335 Hàng triệu).

Xi măng là nhập khẩu lớn nhất của Cape Verde.

Xi măng còn được biết là bê tông, vữa, vữa, vữa, OPC.

Xi măng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Xi măng Trade

More on Xi măng from our other sites