Xi măng

$10,3 tỷ

xuất khẩu 296 of 1238
1995
2016

-1,063

Độ phức tạp của sản phẩm 1015 of 1238
1995
2016

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Xi măng? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Xi măng? List your company on Macro Market.

Xi măng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 296 and the 1015 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xi măng là Trung Quốc ($802 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($687 Hàng triệu), Thái Lan ($598 Hàng triệu), Gà tây ($531 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($508 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($946 Hàng triệu), Sri Lanka ($452 Hàng triệu), Oman ($366 Hàng triệu), Pháp ($319 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($319 Hàng triệu).

Xi măng còn được biết là bê tông, vữa, vữa, vữa, OPC.

Xi măng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Xi măng Trade

More on Xi măng from our other sites