Looking to buy or sell Dầu thô? List your company on Macro Market.

Dầu thô sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 9 and the 1060 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu thô là Saudi Arabia ($95,7 tỷ), Nga ($85,8 tỷ), Iraq ($42,1 tỷ), Canada ($39,6 tỷ) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($36,8 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($109 tỷ), Hoa Kỳ ($104 tỷ), Ấn Độ ($57 tỷ), Sơn mài Nhật ($48,3 tỷ) và Nam Triều Tiên ($44,2 tỷ).

Dầu thô còn được biết là dầu, bitum, dầu diesel, xăng, nhiên liệu.

Dầu thô có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dầu thô Trade

More on Dầu thô from our other sites