Tinh Dầu khí

$412 tỷ

xuất khẩu 3 of 1241
1995
2016

-0,303

Độ phức tạp của sản phẩm 750 of 1241
1995
2016

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Tinh Dầu khí? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Tinh Dầu khí? List your company on Macro Market.

Tinh Dầu khí sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3 and the 750 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tinh Dầu khí là Hoa Kỳ ($63,9 tỷ), Nga ($56,1 tỷ), Singapore ($37,9 tỷ), Hà Lan ($36,8 tỷ) và Ấn Độ ($29,5 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($43,2 tỷ), Hà Lan ($35,3 tỷ), Singapore ($34,1 tỷ), Đức ($17,4 tỷ) và Mexico ($17,1 tỷ).

Tinh Dầu khí còn được biết là dầu, bitum, dầu diesel, xăng, gas, dầu hỏa, nhiên liệu phản lực, tinh thần màu trắng, hàng không, nhiên liệu.

Tinh Dầu khí có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tinh Dầu khí Trade

More on Tinh Dầu khí from our other sites