Hỗn hợp nhựa đường

$3,25 tỷ

xuất khẩu 582 of 1232
1995
2017

-0,329

Độ phức tạp của sản phẩm 764 of 1232
1995
2017

MYS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hỗn hợp nhựa đường? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hỗn hợp nhựa đường? List your company on Macro Market.

Hỗn hợp nhựa đường sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 582 and the 764 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hỗn hợp nhựa đường là Malaysia ($1,53 tỷ), Belarus ($411 Hàng triệu), Indonesia ($277 Hàng triệu), Nga ($268 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($135 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,85 tỷ), Hà Lan ($427 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($233 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($89 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($45,5 Hàng triệu).

Hỗn hợp nhựa đường còn được biết là asphault, than cốc, dầu khí.

Hỗn hợp nhựa đường có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hỗn hợp nhựa đường Trade

More on Hỗn hợp nhựa đường from our other sites