Hỗn hợp nhựa đường

$1,88 tỷ

xuất khẩu 714 of 1238
1995
2016

-0,932

Độ phức tạp của sản phẩm 976 of 1238
1995
2016

MYS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hỗn hợp nhựa đường? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hỗn hợp nhựa đường? List your company on Macro Market.

Hỗn hợp nhựa đường sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 714 and the 976 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hỗn hợp nhựa đường là Malaysia ($631 Hàng triệu), Nga ($330 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($152 Hàng triệu), Indonesia ($141 Hàng triệu) và Belarus ($84,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($827 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($319 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($113 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($53 Hàng triệu) và Cộng hòa Dominica ($47,8 Hàng triệu).

Hỗn hợp nhựa đường còn được biết là asphault, than cốc, dầu khí.

Hỗn hợp nhựa đường có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hỗn hợp nhựa đường Trade

More on Hỗn hợp nhựa đường from our other sites