Điện

$22,3 tỷ

xuất khẩu 126 of 1241
1995
2016

-0,238

Độ phức tạp của sản phẩm 728 of 1241
1995
2016

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CAN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Điện? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Điện? List your company on Macro Market.

Điện sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 126 and the 728 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Điện là Đức ($3,69 tỷ), Pháp ($3,11 tỷ), Canada ($2,2 tỷ), Paraguay ($2,13 tỷ) và Cộng hòa Séc ($1,71 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($3,09 tỷ), Hoa Kỳ ($2,32 tỷ), Thụy Sĩ ($1,91 tỷ), Brazil ($1,77 tỷ) và Đức ($1,38 tỷ).

Điện còn được biết là điện, điện, thủy điện, năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

Điện có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Điện Trade

More on Điện from our other sites