Thuốc được đóng gói

$306 tỷ

xuất khẩu 7 of 1241
1995
2016

0,471

Độ phức tạp của sản phẩm 399 of 1241
1995
2016

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thuốc được đóng gói? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thuốc được đóng gói? List your company on Macro Market.

Thuốc được đóng gói sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 7 and the 399 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc được đóng gói là Đức ($55,5 tỷ), Thụy Sĩ ($41,8 tỷ), Hoa Kỳ ($38,1 tỷ), Ireland ($27,7 tỷ) và Pháp ($27,3 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($74,4 tỷ), Đức ($30,2 tỷ), Bỉ ($23,5 tỷ), Vương quốc Anh ($21,2 tỷ) và Sơn mài Nhật ($18 tỷ).

Thuốc được đóng gói còn được biết là thuốc, kháng sinh, kháng sinh penicilin, streptomycin, insulin, hormone, alkaloids.

Thuốc được đóng gói có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thuốc được đóng gói Trade

More on Thuốc được đóng gói from our other sites