Looking to buy or sell Tấm ảnh? List your company on Macro Market.

Tấm ảnh sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 532 and the 15 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tấm ảnh là Sơn mài Nhật ($979 Hàng triệu), Đức ($733 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($623 Hàng triệu), Trung Quốc ($462 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($338 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($315 Hàng triệu), Đức ($302 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($234 Hàng triệu), Khác Á ($228 Hàng triệu) và Trung Quốc ($206 Hàng triệu).

Tấm ảnh còn được biết là x-ray, bộ phim, phim in ngay.

Tấm ảnh có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tấm ảnh Trade

More on Tấm ảnh from our other sites