Looking to buy or sell Nắp nhựa? List your company on Macro Market.

Nắp nhựa sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 56 and the 698 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nắp nhựa là Trung Quốc ($8,94 tỷ), Hoa Kỳ ($5,31 tỷ), Đức ($4,67 tỷ), Pháp ($2,05 tỷ) và Ý ($1,82 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($7,4 tỷ), Đức ($3,38 tỷ), Pháp ($2,66 tỷ), Mexico ($2,58 tỷ) và Vương quốc Anh ($2,24 tỷ).

Nắp nhựa còn được biết là đóng cửa, nút, nắp, tupperware, rubbermaid.

Nắp nhựa có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nắp nhựa Trade

More on Nắp nhựa from our other sites