Looking to buy or sell Nắp nhựa? List your company on Macro Market.

Nắp nhựa sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 54 and the 788 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nắp nhựa là Trung Quốc ($9,2 tỷ), Hoa Kỳ ($5,74 tỷ), Đức ($5,03 tỷ), Pháp ($2,47 tỷ) và Mexico ($2,06 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($8,35 tỷ), Đức ($3,96 tỷ), Pháp ($2,99 tỷ), Mexico ($2,67 tỷ) và Vương quốc Anh ($2,49 tỷ).

Nắp nhựa còn được biết là đóng cửa, nút, nắp, tupperware, rubbermaid.

Nắp nhựa có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nắp nhựa Trade

More on Nắp nhựa from our other sites