Looking to buy or sell Nắp nhựa? List your company on Macro Market.

Nắp nhựa sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 54 and the 788 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nắp nhựa là Trung Quốc ($7,6 tỷ), Hoa Kỳ ($5,21 tỷ), Đức ($4,38 tỷ), Pháp ($2,17 tỷ) và Mexico ($2,01 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($6,92 tỷ), Đức ($3,28 tỷ), Pháp ($2,66 tỷ), Mexico ($2,6 tỷ) và Vương quốc Anh ($2,24 tỷ).

Nắp nhựa còn được biết là đóng cửa, nút, nắp, tupperware, rubbermaid.

Nắp nhựa có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nắp nhựa Trade

More on Nắp nhựa from our other sites