Looking to buy or sell Bông thô? List your company on Macro Market.

Bông thô sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 297 and the 1169 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Bông thô là Hoa Kỳ ($3,84 tỷ), Ấn Độ ($1,33 tỷ), Úc ($1,2 tỷ), Brazil ($1,18 tỷ) và Hy Lạp ($344 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,57 tỷ), Gà tây ($1,24 tỷ), Indonesia ($1,09 tỷ), Ấn Độ ($878 Hàng triệu) và Pakistan ($580 Hàng triệu).

Bông thô là xuất khẩu lớn nhất của Benin.

Bông thô có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Bông thô Trade

More on Bông thô from our other sites