Tòa nhà đá

$12,3 tỷ

xuất khẩu 225 of 1241
1995
2016

-1,114

Độ phức tạp của sản phẩm 1017 of 1241
1995
2016

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Tòa nhà đá? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Tòa nhà đá? List your company on Macro Market.

Tòa nhà đá sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 225 and the 1018 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tòa nhà đá là Trung Quốc ($6,08 tỷ), Ý ($1,93 tỷ), Ấn Độ ($1,65 tỷ), Gà tây ($1,13 tỷ) và Brazil ($1,05 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,53 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,26 tỷ), Saudi Arabia ($638 Hàng triệu), Đức ($615 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($558 Hàng triệu).

Tòa nhà đá còn được biết là gạch mosaic, nhân tạo chip màu, đá cẩm thạch, đá vôi, thạch cao, đá vôi, đá granit.

Tòa nhà đá có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tòa nhà đá Trade

More on Tòa nhà đá from our other sites