Tòa nhà đá

$11,2 tỷ

xuất khẩu 279 of 1238
1995
2016

-1,019

Độ phức tạp của sản phẩm 1004 of 1238
1995
2016

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Tòa nhà đá? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Tòa nhà đá? List your company on Macro Market.

Tòa nhà đá sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 279 and the 1004 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tòa nhà đá là Trung Quốc ($4,4 tỷ), Ý ($1,48 tỷ), Ấn Độ ($962 Hàng triệu), Gà tây ($876 Hàng triệu) và Brazil ($849 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,73 tỷ), Nam Triều Tiên ($931 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($534 Hàng triệu), Saudi Arabia ($428 Hàng triệu) và Việt Nam ($399 Hàng triệu).

Tòa nhà đá là xuất khẩu lớn nhất của Palestine.

Tòa nhà đá còn được biết là gạch mosaic, nhân tạo chip màu, đá cẩm thạch, đá vôi, thạch cao, đá vôi, đá granit.

Tòa nhà đá có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tòa nhà đá Trade

More on Tòa nhà đá from our other sites