Tua bin khí

$103 tỷ

xuất khẩu 19 of 1232
1995
2017

0,777

Độ phức tạp của sản phẩm 306 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Tua bin khí? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Tua bin khí? List your company on Macro Market.

Tua bin khí sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 19 and the 306 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tua bin khí là Hoa Kỳ ($31,6 tỷ), Vương quốc Anh ($14,6 tỷ), Pháp ($8,95 tỷ), Đức ($8,23 tỷ) và Canada ($4,53 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($12,5 tỷ), Đức ($9,2 tỷ), Vương quốc Anh ($7,99 tỷ), Trung Quốc ($7,34 tỷ) và Hoa Kỳ ($7,32 tỷ).

Tua bin khí còn được biết là động cơ đẩy, lực đẩy, máy bay phản lực, tên lửa.

Tua bin khí có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tua bin khí Trade

More on Tua bin khí from our other sites