Looking to buy or sell Máy tính? List your company on Macro Market.

Máy tính sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 9 and the 349 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy tính là Trung Quốc ($146 tỷ), Mexico ($22,5 tỷ), Hoa Kỳ ($12,5 tỷ), Hà Lan ($11,1 tỷ) và Đức ($9,1 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($73,5 tỷ), Đức ($18,6 tỷ), Hồng Kông ($14,3 tỷ), Sơn mài Nhật ($12,3 tỷ) và Hà Lan ($11 tỷ).

Máy tính là nhập khẩu lớn nhất của GabonGuam.

Máy tính còn được biết là Máy xử lý dữ liệu tự động, máy tính tương tự, CPU, đơn vị lưu trữ dữ liệu.

Máy tính có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy tính Trade

More on Máy tính from our other sites