Looking to buy or sell Máy tính? List your company on Macro Market.

Máy tính sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 6 and the 175 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy tính là Trung Quốc ($182 tỷ), Hoa Kỳ ($27,3 tỷ), Mexico ($23,4 tỷ), Hồng Kông ($20,3 tỷ) và Thái Lan ($20 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($88,6 tỷ), Hồng Kông ($34,2 tỷ), Đức ($29 tỷ), Trung Quốc ($23,6 tỷ) và Hà Lan ($23,5 tỷ).

Máy tính còn được biết là Máy xử lý dữ liệu tự động, máy tính tương tự, CPU, đơn vị lưu trữ dữ liệu.

Máy tính có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy tính Trade

More on Máy tính from our other sites