Looking to buy or sell Máy tính? List your company on Macro Market.

Máy tính sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 6 and the 175 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy tính là Trung Quốc ($136 tỷ), Hoa Kỳ ($26,4 tỷ), Mexico ($21,2 tỷ), Hồng Kông ($19,9 tỷ) và Đức ($14,7 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($84,8 tỷ), Đức ($24,3 tỷ), Hồng Kông ($22,2 tỷ), Sơn mài Nhật ($15,5 tỷ) và Hà Lan ($15,5 tỷ).

Máy tính là xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc.

Máy tính là nhập khẩu lớn nhất của Hoa KỳCộng hòa Séc.

Máy tính còn được biết là Máy xử lý dữ liệu tự động, máy tính tương tự, CPU, đơn vị lưu trữ dữ liệu.

Máy tính có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy tính Trade

More on Máy tính from our other sites