Văn phòng bộ phận máy

$219 tỷ

xuất khẩu 11 of 1232
1995
2017

0,814

Độ phức tạp của sản phẩm 290 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Văn phòng bộ phận máy? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Văn phòng bộ phận máy? List your company on Macro Market.

Văn phòng bộ phận máy sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 11 and the 289 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Văn phòng bộ phận máy là Trung Quốc ($90,8 tỷ), Thái Lan ($19,8 tỷ), Nam Triều Tiên ($13,2 tỷ), Malaysia ($11,1 tỷ) và Philippines ($10 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($47,8 tỷ), Hồng Kông ($28,6 tỷ), Trung Quốc ($16,7 tỷ), Đức ($16,3 tỷ) và Hà Lan ($15,9 tỷ).

Văn phòng bộ phận máy là xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan.

Văn phòng bộ phận máy còn được biết là máy chữ, máy tính tiền, kế toán, ticketings.

Văn phòng bộ phận máy có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Văn phòng bộ phận máy Trade

More on Văn phòng bộ phận máy from our other sites