Thiết bị phát sóng

$197 tỷ

xuất khẩu 11 of 1241
1995
2016

0,87

Độ phức tạp của sản phẩm 237 of 1241
1995
2016

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thiết bị phát sóng? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thiết bị phát sóng? List your company on Macro Market.

Thiết bị phát sóng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 11 and the 237 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thiết bị phát sóng là Trung Quốc ($115 tỷ), Hồng Kông ($23,6 tỷ), Hoa Kỳ ($11,8 tỷ), Nam Triều Tiên ($8,14 tỷ) và Đức ($6,42 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($53,4 tỷ), Hồng Kông ($34,5 tỷ), Sơn mài Nhật ($15,2 tỷ), Đức ($11,9 tỷ) và Vương quốc Anh ($9,7 tỷ).

Thiết bị phát sóng là nhập khẩu lớn nhất của MacauRwanda.

Thiết bị phát sóng còn được biết là truyền hình, truyền thanh, ăng-ten, kỹ thuật số, wireless, FM, AM, bluetooth, lò vi sóng.

Thiết bị phát sóng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thiết bị phát sóng Trade

More on Thiết bị phát sóng from our other sites