Looking to buy or sell Mạch tích hợp? List your company on Macro Market.

Mạch tích hợp sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3 and the 248 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Mạch tích hợp là Khác Á ($170 tỷ), Singapore ($115 tỷ), Nam Triều Tiên ($104 tỷ), Trung Quốc ($80,1 tỷ) và Malaysia ($55,7 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($207 tỷ), Hồng Kông ($168 tỷ), Singapore ($57,8 tỷ), Nam Triều Tiên ($38,6 tỷ) và Malaysia ($37,3 tỷ).

Mạch tích hợp là xuất khẩu lớn nhất của Nam Triều Tiên, Khác Á, Singapore, Malaysia, Philippines, MaltaAndorra.

Mạch tích hợp là nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Khác ÁPhilippines.

Mạch tích hợp còn được biết là bán dẫn, chip.

Mạch tích hợp có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Mạch tích hợp Trade

More on Mạch tích hợp from our other sites