Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 126 .

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Philippines ($11,7 tỷ), Trung Quốc ($1,37 tỷ), Pháp ($404 Hàng triệu), Đức ($336 Hàng triệu) và Hồng Kông ($324 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Philippines ($1,57 tỷ), Trung Quốc ($491 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($429 Hàng triệu), Hồng Kông ($360 Hàng triệu) và Đức ($332 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites