Dây cách điện

$100 tỷ

xuất khẩu 18 of 1241
1995
2016

-0,942

Độ phức tạp của sản phẩm 967 of 1241
1995
2016

MEX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Dây cách điện? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Dây cách điện? List your company on Macro Market.

Dây cách điện sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 18 and the 968 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dây cách điện là Trung Quốc ($24,5 tỷ), Mexico ($12,6 tỷ), Hoa Kỳ ($10 tỷ), Đức ($7,61 tỷ) và Romania ($4,61 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($20,8 tỷ), Đức ($11,6 tỷ), Sơn mài Nhật ($6,33 tỷ), Mexico ($6,15 tỷ) và Trung Quốc ($5,56 tỷ).

Dây cách điện còn được biết là cáp, quán bar, cách nhiệt.

Dây cách điện có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dây cách điện Trade

More on Dây cách điện from our other sites