Railway Cargo Containers

$3,62 tỷ

xuất khẩu 554 of 1238
1995
2016

-0,441

Độ phức tạp của sản phẩm 831 of 1238
1995
2016

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Railway Cargo Containers? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Railway Cargo Containers? List your company on Macro Market.

Railway Cargo Containers sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 554 and the 831 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Railway Cargo Containers là Trung Quốc ($1,29 tỷ), Hoa Kỳ ($417 Hàng triệu), Đức ($152 Hàng triệu), Hà Lan ($148 Hàng triệu) và Ba Lan ($125 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($575 Hàng triệu), Đức ($305 Hàng triệu), Trung Quốc ($182 Hàng triệu), Pháp ($175 Hàng triệu) và Hà Lan ($148 Hàng triệu).

Railway Cargo Containers còn được biết là vận tải hàng hóa, vận chuyển, thùng, nhà ở, cắm trại, thùng chứa, vận chuyển.

Railway Cargo Containers có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Railway Cargo Containers Trade

More on Railway Cargo Containers from our other sites