Looking to buy or sell Phụ tùng xe? List your company on Macro Market.

Phụ tùng xe sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 5 and the 247 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phụ tùng xe là Đức ($64,2 tỷ), Hoa Kỳ ($44,7 tỷ), Sơn mài Nhật ($37,6 tỷ), Trung Quốc ($31,1 tỷ) và Mexico ($29,9 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($71,8 tỷ), Đức ($43,4 tỷ), Trung Quốc ($28,5 tỷ), Mexico ($25,8 tỷ) và Canada ($24,3 tỷ).

Phụ tùng xe còn được biết là phụ tùng xe hơi, ô tô, ngôn, mét, cảm biến, mới bắt đầu, công tắc, phát điện, bộ giảm âm.

Phụ tùng xe có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Phụ tùng xe Trade

More on Phụ tùng xe from our other sites