Looking to buy or sell Phụ tùng xe? List your company on Macro Market.

Phụ tùng xe sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 6 and the 173 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phụ tùng xe là Đức ($64,1 tỷ), Sơn mài Nhật ($34,9 tỷ), Trung Quốc ($31,1 tỷ), Mexico ($28 tỷ) và Hoa Kỳ ($23 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($67,1 tỷ), Đức ($42,1 tỷ), Trung Quốc ($26,7 tỷ), Mexico ($25,2 tỷ) và Tây Ban Nha ($15,9 tỷ).

Phụ tùng xe là xuất khẩu lớn nhất của Ba LanRomania.

Phụ tùng xe là nhập khẩu lớn nhất của Mexico, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, SlovakiaUzbekistan.

Phụ tùng xe còn được biết là phụ tùng xe hơi, ô tô, ngôn, mét, cảm biến, mới bắt đầu, công tắc, phát điện, bộ giảm âm.

Phụ tùng xe có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Phụ tùng xe Trade

More on Phụ tùng xe from our other sites