Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ

$178 tỷ

xuất khẩu 12 of 1238
1995
2016

1,01

Độ phức tạp của sản phẩm 178 of 1238
1995
2016

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ? List your company on Macro Market.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 12 and the 178 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ là Hoa Kỳ ($59,2 tỷ), Pháp ($49,1 tỷ), Đức ($34,1 tỷ), Canada ($7,39 tỷ) và Vương quốc Anh ($5,65 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($21 tỷ), Hoa Kỳ ($18,3 tỷ), Đức ($15 tỷ), Vương quốc Anh ($13,4 tỷ) và Pháp ($12,8 tỷ).

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ là xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ, PhápSan Marino.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ là nhập khẩu lớn nhất của Ireland, Qatar, Kazakhstan, Iceland, RwandaĐảo Norfolk.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ còn được biết là Choppers, máy bay, rotorcraft, vệ tinh.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ Trade

More on Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ from our other sites