Các bộ phận máy bay

$88,3 tỷ

xuất khẩu 22 of 1238
1995
2016

0,537

Độ phức tạp của sản phẩm 412 of 1238
1995
2016

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Các bộ phận máy bay? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Các bộ phận máy bay? List your company on Macro Market.

Các bộ phận máy bay sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 22 and the 412 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các bộ phận máy bay là Hoa Kỳ ($26,8 tỷ), Đức ($9,7 tỷ), Vương quốc Anh ($9,2 tỷ), Pháp ($8,82 tỷ) và Sơn mài Nhật ($5,51 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($17,5 tỷ), Pháp ($15,7 tỷ), Đức ($6,77 tỷ), Vương quốc Anh ($5,02 tỷ) và Singapore ($4,45 tỷ).

Các bộ phận máy bay là nhập khẩu lớn nhất của Niger.

Các bộ phận máy bay còn được biết là máy bay, chuyến bay, thiết bị.

Các bộ phận máy bay có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Các bộ phận máy bay Trade

More on Các bộ phận máy bay from our other sites